A daļa

Uzmanīgi lasiet tekstu, izvēlieties vienu pareizo atbildi, apvelciet tās burtu!

 

1. No kuriem savienojumiem fotosintēzē atbrīvojas skābeklis?

A. C02

B.  H20

C. ATP(ATF)

D. Hlorofils

2. Attēlā redzams
A.   apmatojums.
B.   augu epiderma.
C.   skropstiņepitēlijs.
D.   sakņu spurgaliņas.

3. Kurā cilvēka gremošanas sistēmas daļa beidzas uzturvielu sagremošana?

A. Mutē.

B. Kuņģī.

C. Tievajā zarnā.

D. Resnajā zarnā.

4.  Kas ir nervu impulss?
A.    Šūnu un organisma mijiedarbība ar sinapses starpniecību.
B.    Mediatoru izraisīta organisma atbildes reakcija.
C.   Elektrisks signāls, kas ar lielu ātrumu izplatās pa neironiem.
D.    Elektriski signāli sinapsēs.

5. Kas izsauc elpošanas ritma paātrināšanos?
A.   Skābekļa koncentrācijas samazināšanās gaisā.
B.   CO2 koncentrācijas palielināšanās asinīs.
C.   CO2 koncentrācijas samazināšanās asinīs,
D.   Skābekļa koncentrācijas palielināšanās asinīs.

6. Kāda ir vielmaiņas nozīme?
A.  Nodrošina barības vielu pārvietošanos organismā.
B.  Nodrošina organismu ar vielām šūnu struktūru veidošanai un enerģijas ieguvei.
C.  Veicina nepārtrauktu šūnu dalīšanos.
D.  Nodrošina organismu ar nepieciešamajām antivielām.

7. Kāda ir vitamīnu nozīme?
A.   Rezerves barības vielu krājumi ziemas periodam.
B.   Enerģijas avots organismā.
C.   Darbojas kopā ar fermentiem vielmaiņas procesu regulācijā.
D.   Nodrošina iedzimtības informācijas nodošanu paaudžu maiņā.
8. Kurš putnu gremošanas sistēmas orgāns aizvieto zobus?
A.    Divpadsmitpirkstu zarna.
B.   Dziedzerkuņģis.
C.   Muskuļkuņģis.
D.   Guza.
9. Transkripcija ir process, kurā notiek
A.  gēnu tīrības noteikšana.
B.  olbaltumvielu biosintēze,
C.  ūdens iztvaikošana.
D.  iedzimtības informācijas pārrakstīšana.
10. Kuras no slimībām gēnu nesēja ir vienīgi sieviete?
A.  Polidaktilija.
B.  Katarakta.
C.  Gastrīts.
D.  Daltonisms.
11.DNS molekulas pavediena fragmenta nukleotldu secība ir OTA TTT AGC, Kāda nukieotīdu secība ir DNS komplementārajā pavedienā?
A.   CTA TTT AGC.
B.    GAU AAA UGC.
C.   GAT AAA TCG.
D.   CUT UUU TCG.
12. Kādas sekas paredzamas, ja ekosistēmā samazinās sugu daudzveidība un izzūd plēsēji?
A.    Palielinās producentu biomasa.
B.    Izmainās enerģijas plūsmas virziens.
C.   Palielinās augēdāju populācijas lielums, samazinās to barības resursi un ekosistēma degradējas.
D.   Ekosistēma turpina funkcionēt bez izmaiņām.
13.  Trīhogrammas, jeb spožlapsenītes ir sīki (mazāki par 1 mm) kukaiņi, kuru kāpuri ir daudzu kukaiņu olēdāji. Pieauguši kukaini nav bīstami citām dzīvnieku sugām. Trihogrammas var izmantot
A.   putnu piesaistīšanai sakņu un augļu dārzam,
B.    bioloģiskai kultūraugu aizsardzībai, nepiesārņojot vidi ar herbicīdiem.
C.   augu bioloģiskai aizsardzībai, aizstājot insekticīdus.
D.   augu bioloģiskajai aizsardzībai, aizstājot fungicīdus.
14. Kādas ķermeņa uzbūves pazīmes liecina par ērču parazītisku dzīvesveidu?
A.    Izzudis raksturīgais ķermeņa posmojums, ir dūrēj-sūcējtipa mutes orgāni.
B.    izzuduši spārni un tīmekļa kārpiņas.
C.   Izzudis ķermeņa posmojums un samazinājies kāju skaits.
D.   Izzuduši taustes orgāns un saliktās acis.
15. Ogļskābo gāzi kā oglekļa avotu organisko vielu sintēzei izmanto
A.   mikroorganismi un dzīvnieki.
B.   augi un daži mikroorganismi.
C.   dzīvnieki un augi.
D.   cilvēki, augi, dzīvnieki.

16.  Nosakiet, kuros zīmējumos attēloti sulīgi daudzsēklu augļi!

A.  1.,2.,3.

B.  3.,5.,8.

C. 4.,5.,6.

D. 7.,6.,8.

17.Segsēkļu raksturīgākās pazīmes ir
A. divkārša apaugļošanās, sēklas attīstās uz segzvīņām, smaržīgi ziedi.
B. sēklas attīstās augļos, vienkārša apaugļošanās un ziedi sakārtoti čiekuros.
C. ziedi ir   vai   ,; divkārša apaugļošanās, sēklas ietvertas augļos.
D. ziedi sakopoti ziedkopās, sēklas attīstās uz segzvīņām, divkārša apaugļošanās.

18. Kuros attēlos redzami cilvēka organisma audi?

A.   1.,3.,5.

B.  3.,2.,4.

C.  1.,4.,5.

D.  2.,3.,5.

19. Augļukoku kaitēkļu izplatību var ierobežot,
A.  izmantojot feromonu lamatas.
B.  lietojot uzturā kāpuru bojātus augļus.
C.  dārzā izvietojot pūču būrus.
D.  iznīcinot grauzējus.

20.  Kurā no shēmām attēlotas zīdītāju plaušas?

A.  3.

B. 4.

C.  2.

D.  1.

21. Kādi īr savvaļas dzīvnieku sugu daudzveidības cēloņi?
A.  Organisma spēja mainīties, atbilstoši pielāgojoties dzīvesvietai.
B.  Sezonālās pārmaiņas dabā.
C.  Cilvēka darbība jaunu šķirņu veidošanā.
D.  Organismu mainība, iedzimtība, dabiskā izlase.

B daļa

1. uzdevums. (4 punkti)
Strauji pieaug ar AIDS saslimušo un mirušo cilvēku skaits pasaulē un Latvijā.

1.1. Saslimšanu ar AIDS izraisa (atzīmējiet ar "x"):

stafilokoki

asinis

HIV vīruss

narkotikas

1.2. Kā ar AIDS izraisītāju var inficēties zīdaiņi?
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________

1.3. Pēc cik gara inkubācijas perioda var diagnosticēt saslimšanu ar AIDS?
_______________________________________

1.4. Pasargāt sevi no inficēšanās var:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

2. uzdevums. (4 punkti)
Baltijas jūrā dzīvojošajiem roņiem kā arī jūras ērgļiem samazinās pēcnācēju skaits. Nereti viņu mazuļiem novēro anomālijas un neattīstu reproduktīvo orgānu sistēmu.
2.1. Izskaidrojiet, kāpēc dzīvniekiem, kas apdzīvo tīk atšķirīgas dzīves telpas, ir līdzīgas problēmas!
1.______________________________________
2.______________________________________

2.2. Uzzīmējiet shēmu, kā kaitīgās vielas nokļūst dzīvnieku reproduktīvo orgānu sistēmas!

 

3. uzdevums. (6 punkti)
Zīmējumos attēloti dažu dzīvnieku mutes orgāni.

A. Muša 

B. Tauriņš

C. Skudra

D. Ganību ērce

3.1. Ciiveka dzīvē kukaiņiem var but pozitīva un negatīva nozīme. Miniet negatīvos faktorus!
A.________________________________
B._________________________________
C._______________________________
D._______________________________

3.2. No ērcēm var pasargāties:
1._________________________
2._________________________

3.3. Ja ērce tomēr ir piesūkusies, tad to nedrīkst
smērēt ar________________________; raut ar________________________,
jo, nemākulīgi rīkojoties, brūcītē var iekļūt ērces siekalas ar___________________
vai_____________________slimības izraisītājiem.

3.4. Kāda profilakse nepieciešama, ja ērce veiksmīgi izņemta, bet nav zināms, vai tā bijusi inficēta?

4. uzdevums. (6 punkti)
Pilnvērtīgs, sabalansēts un veselīgs uzturs nodrošina organisma augšanu un attīstību. Piramīda parāda ikdienā nepieciešamo pārtikas produktu procentuālo dalījumu un uzturlīdzekļu grupas, kas nodrošina organismam daudzveidīgu uzturu.
4.1. Tukšajos piramīdas "plauktiņos" ierakstiet burtus, kas apzīmē pārtikas produktu grupas!

A - ogas, augļi
B - piens un tā produkti
G - tauki, saldumi
D - maize
E - kartupeļi
F - graudaugu produkti, rīsi
G - gaļa, olas
H - zivis
I- dārzeņi

4.2. Kāda nozīme ciivēka augšanas, attīstības un dzīvības procesu uzturēšanā ir
1) ogļhidrātiem__________________
2) olbaltumvielām_______________
3) taukvielām__________________

4.3. Ja Jūsu draugs ir saindējies ar pārtiku, kā Jūs viņam varat palīdzēt?
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________

 

5. uzdevums. (5 punkti) Aplūkojiet attēloto orgānu sistēmu!

5.1. Ar "+" atzīmējiet attēlā vietas uz cilvēka ķermeņa, kur kritiskā situācijā var viegli pārbaudīt pulsu!

5.2. Pabeidziet doto teikumu!

Pulss ir_________________________

5.3. Raksturojiet attēlā redzamo orgānu sistēmu saistībā ar tās funkcijām!

5.4. Kāda palīdzība jāsniedz cietušajam, ja apstājusies sirdsdarbība?

 

6. uzdevums. (2 punkti)
Vairākus gadus cilvēci satrauc ozona slāņa pārmaiņas - tas ir kļuvis plānāks.

6.1. Iekrāsojiet ozona slāņa atrašanās vietu dotajā shēmā!

6.2. Raksturojiet stratosfēras ozona slāni!

6.3. Kāpēc ir bīstama ozona koncentrācijas palielināšanās troposfērā?

 

C daļa

Izpildiet tikai divus no piedāvātajiem uzdevumiem!

1. uzdevums. (6 punkti)

Izlasiet tekstu! Atbildiet uz jautājumiem pēc iespējas izsmeļoši.

Lietus meži ir pasaules klimata stabilitātes garants, dzīves vieta augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. 2015. gadā deviņas tropiskās valstis paliks bez mitrajiem tropu mežiem, 2040. gadā -jau 13 valstis. Ekstensīvā mežu iznīcināšana visstraujāk noris āfrikā, kur tā skar 70% platības, Latīņamerikā - 35%. Nocērtot 20 kokus uz hektāra, rodas ekosistēmas bojājumi 40% apjomā. Zinātnieki uzskata, ka ekosistēmas nevar panest bojājumus, kuri pārsniedz 10% no to dabiskā stāvokļa.

CO2 problēma it kā neskar mitros tropiskos mežus, jo virs to apgabaliem ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā ir visai stabila un nav novērotas tās krasas svārstības. Taču planētas CO2 problēmas saasināšanās pirmsākums meklējams tropiskajos mežos, varbūt šo mežu visos trijos stāvos risinās planētas liktenis. 90% no augos uzkrātā oglekļa ir mežos, 42% no tā ir uzkrāti tropu mežos. Augus izcērtot un izdedzinot, ogleklis no augiem atbrīvojas un uzkrājas atmosfērā kā CO2 un rada globālas sasilšanas problēmas.

Kas attēlots grafikā?

Kādi būtu Jūsu ieteikumi šīs globālās problēmas risināšanā?

 

2. uzdevums. (6 punkti)

Izlasiet piedāvāto situāciju, atbildes veidojiet radoši!

Ģimenes mazdārziņā rosās triju paaudžu vīrieši un apspriež, kā varētu pasargāt kartupeļu stādījumus no Kolorādo vabolēm. Vectēvs iesaka augsni pirms kartupeļu stādīšanas labi saliet ar benzīnu un aizdedzināt, tai sadegtu visas vaboles, lai tās neizlidotu no zemes. Mazdēls neļauj to darīt, sakot, ka tā iznīcinās visus augsnes iemītniekus un vēl piesārņos augsni. Tēvs rāda nopirkto pesticīdu pudeli un saka, ka šogad ne vaboles, ne tauriņi neapēdīs ražu, arī nezāles nebūs jāravē. Tas esot universāls līdzeklis pret kukaiņiem un nezālēm. Tikai lietošanas pamācību aizmirsis paņemt, bet tas jau sīkums. Salies dārzu ar tādu pašu neatšķaidītu, lai ātrāk iedarbojas, varbūt, ka arī kurmis beidzot pazudīs no dārza. Dēls mēģina aizkavēt pārsteidzīgo rīcību, sakot, ka indes bez instrukcijas lietot nedrīkst. Tās var piesārņot augsni, un pesticīdi nav universāli. Kurmi nav jādabū prom no dārza, jo viņš ēd kukaiņu kāpurus ...

Kuram no viņiem ir taisnība? Kāpēc?

Kā Jūs ieteiktu rīkoties rosīgajiem saimniekiem?

 

3. uzdevums. (6 punkti)

Zīmējumā doti autotrofas un heterotrofas šūnas organoīdu — H un M attēli un to darbības shematisks attēlojums.

Nosakiet, kurai šūnai atbilst organoīds H!
__________________________________

Raksturojiet sākotnējās enerģijas - Eo avotu, enerģijas veidus!
_________________________________

E1,2,3,4 ir pārveidotā enerģija, ko dzīvie organismi izlieto noteiktu funkciju veikšanai. Atbilstošajos lodziņos ierakstiet pārveidotās enerģijas veidus, blakus lodziņiem pierakstiet piemērus šo enerģijas veidu izmantošanai!

 

Kā racionālāk un videi draudzīgā veidā izmantot E0 pārveidoto enerģiju, kas ietverta augu biomasā?

 

Hosted by uCoz