1. daļa

1. uzdevums.

Vai apgalvojums ir pareizs? Atbildi apvelciet ar aplīti!

1.      Ķērpji ir vienšūnas aļģu un sēnes veidots simbiotisks organisms.

2.      Kailsēkļi ir augstāk attīstīti nekā segsēkļī.

3.      Zaļaļģes, sārtaļģes un brūnaļģes barojas autotrofi.  

4.      Aorta ir zīdītāju organisma lielākais un elastīgākais asinsvads.

5. Ūdens molekulu vienvirziena kustību caur puscaurlaidīgu membrānu  no mazāk koncentrēta šķīduma uz vairāk koncentrētu šķīdumu sauc par osmozi.

6.     Organisma pazīmju izpausme ir tā fenotips.

7.      Ogļhidrāti sastāv no ūdeņraža, skābekļa un slāpekļa.

8.      Olbaltumvielu molekulās sastopamas peptīdsaites.

9.      Posmtārpiem raksturīga reģenerācijas spēja.

10.    Osteocīts ir kaula šūna.

2. uzdevums.

Izvēlieties pareizo atbildi un tās burtu apvelciet ar aplīti!

1.  Kurā šūnas organoīdā atbrīvojas skābeklis?

A Goldži kompleksā.

B Hloroplastā.

C Ribosomā.

D Mitohondrijā.

2.  Kuņģa sulas sastāvā ietilpst

A amilāze un pepsīns.

B pepsīns un lipāze.

C sālsskābe un pepsīns,

D maltāze un amilāze.

3.  Kuri divi šūnu organoīdi pārvērš enerģiju?

A Mitohondriji un hromoplasti.

B Mitohondriji un leikoplasti.

C Hromoplasti un leikoplasti.

D Mitohondriji un hloroplasti.

4.  No kā sastāv ribosomas?

A No RNS un proteīniem.

B No RNS un ogļhidrātiem.

C No RNS un lipīdiem.

D No lipīdiem un proteīniem.

5.  Universāls enerģijas uzkrājējs šūnā ir

A DNS

B RNS

C ATF(ATP)

D H2O

6.  Vairums augu enerģiju uzkrāj, veidojot

A cieti .

B laktozi .

C ribozi.

D glikogēnu.

7.  Kā sauc attēlā redzamo šūnas organoīdu?

7. Kā sauc attēlā redzamo šūnas organoīdu?
A Ribosoma.
B Mitohondrijs.
C Šūnas kodols.
D Goldži komplekss.

8. Kurš apgalvojums par nukleotīdiem ir pareizs?

A Tie ir tauku un polisaharīdu monomēri.
B Tie savienojas, veidojot kovalento saiti starp bāzēm.
C Tie sastāv no ogļhidrāta, slāpekļa bāzes un fosforskābes atlikuma.
D Tie satur karboksilgrupu un aminogrupu.

9.  Homeostāze ir

A  novecojušo šūnapvalku noārdīšana ar iizosomu fermentiem.
B  regulācijas mehānismu uzturēts līdzsvars organismā.
C  jaunu šūnapvalku sintēze mitozes un mejozes laikā.
D  neirālās regulācijas izraisīta organisma aizsargreakcija.

10.  Kas ir smadzeņu pelēkā viela?

A Nervu šķiedru sakopojums.

B Neironu izaugumu sakopojums.

C Neironu ķermeņu sakopojums.

D Smadzeņu asinsvadu sakopojums.

11.  Kuriem dzīvniekiem ir vaļēja asinsrites sistēma?

A Plakantārpiem un posmkājiem.

B Gliemjiem un posmkājiem.

C Posmkājiem un zarndobumaiņiem.

D Veltņtārpiem un posmkājiem.

12.  Kura ir refleksa loka pareizā secība?

A Receptors -> starpneirons -> sensorais jeb jušanas neirons -> kustību neirons -> efektors

B Efektors -> sensorais jeb jušanas neirons -> starpneirons -> kustību neirons -> receptors

C Receptors -> sensorais jeb jušanas neirons -> starpneirons -> kustību neirons -> efektors

D Sensorais jeb jušanas neirons -> receptors -> kustību neirons -> starpneirons -> efektors

13.  Kur veidojas oksihemoglobīns?

A Plaušās.

B Liesā.

C Nierēs.

D Aknās.

14.  Skolēns uzturējies nelielā, slikti vēdinātā telpā kopā ar 11 citiem skolēniem. Pēc stundas viņa elpošanas biežums palielinās. Visticamākais iemesls tam ir tas, ka

A  sasila telpas gaiss,
B  skolēna asinīs pieauga oglekļa dioksīda koncentrācija,
C  skolēna asinīs pieauga skābekļa koncentrācija,
D  palielinājās skolēna asinsspiediens.

15.  Paaugstinātu asinsspiedienu sauc par

A aterosklerozi,

B sirdsklauvēm,

C hipertensiju,

D hemofīliju.

 

3. uzdevums.
Pabeidziet teikumus, pretim katram skaidrojumam ierakstot termina vai jēdziena atbilstošo burtu!

1.Eritrocītu vai hemoglobīna daudzuma samazināšanās asinīs ir

 

A   Āda

B   Disimilācija

2.Organisko vielu sairšana un enerģijas atbrīvošanās vielmaiņas procesā ir

 

C   Anēmija

D    Audi

3. Hromosomu komplekta skaita palielināšanos sauc par

 

E    Galvas nervi

F     Šūna

4. No pelējuma sēnēm 20. gs. vidū sāka ražot

 

G    Poliploīdija

H    Aminoskābe

5.Vardes plaušu virsma ir neliela, tādēļ  elpošanas papildorgans ir

 

I    Vielmaiņa

J    Penicitīns

6. Cilvēka centrālo nervu sistēmu veido galvas un

 

K    DNS

7. Zīdītāju gremošanas sistēmā olbaltumvielas tiek sašķeltas līdz

 

L    Muguras smadzenes

M    RNS

8. Visu organismā notiekošo ķīmisko reakciju kopumu sauc par

   

9. Dzīvo organismu uzbūves un funkcionālā pamatvienība ir

   

10. Informācija, kuru organismi nodod no vienas paaudzes nākamajai, ir iekodēta    molekulā.

     

2. daļa

1. uzdevums. (13 punkti)
Attēlā redzama kartupeļa vasa. Daudzpunktu vietā ierakstiet trūkstošo!

Kartupelis pieder pie......................... valsts,
.........................................nodalījuma,
............................................klases un
............................................. dzimtas.
Uz stumbra lapas sakārtotas ..........................
Kartupeļu ziedkopa ir ritulis, bet auglis ir
.....................................................................

Ziedi ir noliekušies uz leju, un putekšņi var viegli izbirt un nokļūt uz drīksnas. Apputi, ja putekšņi nokļūst uz tā paša zieda drīksnas, sauc par..................Vasarā, kad izauguši kartupeļu laksti, no stumbra pamatnes izaug pazemes.................un izveidojas......................
Kartupeļus parasti pavairo ............ Ja augam trūkst.................(barības elements), tiek kavēta bumbuļu augšana.
Kartupeļu bumbuļus var izmantot ...................
Latvijā ar kartupeļu šķirņu veidošanu nodarbojas ........................selekcijas stacijā.

 

2. uzdevums. (15 punkti)
Aplūkojiet shēmu un uz jautājumiem sniedziet īsas, bet precīzas atbildes, izmantojot ģenētikas terminoloģiju!

Ar zīmi  shēmās apzīmē...........................dzimumu, bet ar zīmi  - .................... dzimumu.

Uzrakstiet ar cipariem apzīmēto procesu būtību:

1...............................................................................
2................................................................................
3................................................................................
4................................................................................
5................................................................................

Ko cilvēka šūnā nozīmē 2n?...................................

Uzrakstiet trīs faktorus, kas izraisa pārmaiņas cilvēka attīstībā!

Pamatojiet katru faktoru!

3. uzdevums. (13 punkti)
Zīmējumā attēlota limfātiskā sistēma. Atbildiet uz jautājumiem, pabeidziet dotos teikumus un shēmu!

Kādu funkciju veic limfātiskā sistēma?

Kādi orgāni veido limfātisko sistēmu? 1.......................................................... 2...........................................................
Imunitāti nodrošina asinīs esošās ..............................................................., ko izstrādā viens no leikocītu veidiem -........................................................

Shematiski attēloti cilvēka imunitātes veidi.

Lai cilvēku pasargātu no infekcijas slimībām, viņam mākslīgi rada........... ievadot......................

Uzrakstiet, pret kuru infekcijas slimību būtu vēl jāizstrādā vakcīnu! Atbildi pamatojiet!.............

Vai mākslīgā imunitāte pilnībā novērš iespēju inficēties? Atbildi pamatojiet!...............................

 

4. uzdevums. (15 punkti)
Zīmējumā shematiski attēlotas mugurkaulnieku asinsrites sistēmas.

Kas apzīmēts ar skaitļiem?
1................................................................................................................
2................................................................................................................
3................................................................................................................
4.............................................................................................................

Apgalvojumos aizpildiet tukšās vietas un uzrakstiet divas raksturīgākās attēloto sistēmu uzbūves pazīmes!
Shēmā A attēloto......................................................asinsrites sistēmu raksturo:
1......................................................................................................................
2.....................................................................................................................

Shēmā B attēloto....................................................asinsrites sistēmu raksturo;
1........................................
2........................................

Shēmā C attēloto.....................................................asinsrites sistēmu raksturo:
1..........................................
2.........................................

Uzrakstiet divus dzīvniekus, kuriem raksturīga B shēmā attēlotā asinsrites sistēma!
1............................................
2.............................................

5. uzdevums. (16 punkti)
Attēlā redzama pļavas biomasas ekoloģiskā piramīda, kurā ir 4 barošanās līmeņi.

Izskaidrojiet, kāpēc gārņu biomasa ir vismazākā!.......................................................
Prognozējiet, kā mainīsies dotā biocenoze, ja gārņu skaits palielināsies!.......................
Kā mainīsies biocenoze, ja pavasarī tiks nodedzināta pērnā kūla? Atbildi pamatojiet!...........

Kuras pakāpes konsumēnti visvairāk cietīs no augsnes ķīmiskā piesārņojuma? Atbildi pamatojiet!...........................................

Kā mainīsies biocenoze, ja pļavu uzars un iesēs labību? Uzrakstiet 2 pārmaiņas un to cēloņus.................................!

Latvijā ir daudz pamestu lauksaimniecības zemju. Speciālisti tās iesaka apmežot Izsakiet savu viedokli par to, vai šāda rīcība būtu atbalstāma un savis viedokli argumentējiet!..................................

 
 
 

 

Hosted by uCoz