1. uzdevums.Vai apgalvojums ir pareizs? Atbildi apvelciet ar aplīti!

   

A Sēnes ir vienkāršākie augi.

B Visiem hordaiņiem ir iekšējais skrimšļa vai kaula skelets.

C Zīmējumā attēlota dzīvnieku šūna ar tai raksturīgo celulozes šūnapvalku.

   

D Zīmējumā ar Y apzīmētie organoīdi augu šūnā veic elpošanas funkciju.

   

E Zīmējumā shematiski attēlotas da382ādu dzīvnieku elpošanas virsmas.

F Zīmējumā ar Q apzīmēts aizkuņģa dziedzeris. . .

   

G Vīriešiem ir divas x dzimumhromosomas, bet sievietēm ir viena x un viena y dzimumhromosorna.

H Leikoplasti ir plastīdas.

I Dēles siekalās ir viela hirudīns, kas neļauj asinīm sarecēt.

J Hloroplasti ir organoīdi, kuros notiek ogļhidrātu sintēze.

2. uzdevums. Izvēlieties vienu pareizo atbildi un apvelciet atbildes ciparu!

A Kuras ir slāpekļa saistītājas baktērijas?

1 Patogēnās baktērijas

2 Sēra baktērijas

3 Rūgšanas baktērijas

4 Gurniņbaktērijas

B Kurš no organismiem barojas miksotrofi?

1 Mainīgā amēba

2 Zaļā eigiēna

3 Ārstniecības pienene

4 Parastā slieka

C Cik daudz hromosomu būs meitšūnā, ja mātšūnā pirms mitozes ir 14 hromosomu?

1   7

2   14

3   28

4   42

D Kuras sastāvdaļas atrodas visos vīrusos?

1 Apvalks, nukleīnskābe, kapsīda

2 Nukleīnskābe, kodols, hloroplasts

3 DNS vai RNS,proteīni

4 Proteīni, mitohondriji, lipīdi

E Kurā auga lapas daļā notiek fotosintēze?

1 Segaudos

2 Vadaudos

3 Mezofilā

4 Epidermā

F Kādu savienojumu šķeļot, fotosintēzes procesā izdalās skābeklis?

1 Ūdeni

2 Oglekļa dioksīdu

3 ATP (ATF)

4 Proteīnus

G No kā sastāv somatiskās šūnas dzīves cikls?

1 No mitozes un mejozes

2 No profāzes un telofāzes

3 No interfāzes un mitozes

4 No interfāzes un mejozes

H Kāda ir RNS bāzu secība, ja DNS bāzu secība ir TAGC?

1 ATCG

2 TAGC

3 AUCG

4 UACG

I Zīmējumā ir attēloti cilvēka organisma audi. Kuri audi apzīmēti ar J?

1 Muskuļaudi

2 Kaulaudi 3 Segaudi 4 Nervaudi

J Kurš process auga šūnās attēlots zīmējumā?

1 Hidrolīze

2 Deplazmolīze 3 Plazmolīze 4 Hemolīze

K Kas nosaka olbaltumvielu funkcijas?

1 Nukleotīdu skaits un secība molekulā 2 Peptīdsaišu skaits un secība molekulā 3 Aminoskābju skaits un secība molekulā 4 Fermentu skaits un secība molekulā

L Kura no struktūrām nav sastopama baktēriju šūnās?

1 Šūnas membrāna 2 Plazmīda 3 Šūnapvalks 4 Šūnas kodols

M Kura ierīce ir vispiemērotākā šūnas organoīdu detalizētai izpētei?

1 Gaismas mikroskops 2 Teleskops 3 Elektronmikroskops 4 Gaida lupa

N Kā sauc procesu, kurā no divām haploidām (n) šūnām rodas viena diploīda (2n) šūna?

1 Mitoze 2 Apaugļošanās 3 Apputeksnēšanās 4 Partenoģenēze

O Kā sauc zīmējumā attēloto procesu?

1 Konjugācija

2 Hibridizācija

3 Krosingovers

4 Diferenciācija

3. uzdevums.Izlasiet jautājumu pirmajā stabiņā! Izvēlieties atbilstošo terminu otrajā stabiņā un pierakstiet atbildes ciparu paredzētajā vietā!

 

A. Kas pārveido un uzkrāj enerģiju ATP(ATF) veidā?

   

1

Šūnas membrāna

B Kas uzglabā informāciju par iedzimtību?

    2

Mitohondrijs

C Kas apvieno šūnas organoīdus vienā sistēmā?

    3

Endoplazmatiskais tīkls

D Kas nodrošina aizsargfunkciju un selektīvu caurlaidību šūnā?

    4

Kodols

E Kas ir lipīdu, ogļhidrātu un olbaltumvielu (proteīnu) sintēzes vieta šūnā?

    5

Citoplazma

      6

Ribosoma

 

4. uzdevums. Izlasiet jautājumu pirmajā stabiņā! Izvēlieties atbilstošo terminu otrajā stabiņā un pierakstiet atbildes ciparu paredzētajā vietā!

 

A Kā sauc organisma spēju atšķirties no savas sugas pārstāvjiem?

    1

Mainība

B Kā sauc organisma spēju nodot pēcnācējiem sugai raksturīgās pazīmes?

    2

Hibridizācija

C Kā sauc ģenētiski atšķirīgu vecāku gametu apvienošanu vienā zigotā?

    3

Iedzimtība

D Kā sauc ģenētiskā materiāla daudzuma vai struktūras pārmaiņu?

    4

Mutācija

E Kā sauc bioloģijas nozari, kas pēta iedzimtības un mainības likumsakarības?

    5

Ģenētika

      6

Selekcija

 

Hosted by uCoz